განაცხადი ფასდაკლებები

ფასდაკლების კუპონი

სს „ბალნეოსერვისი“

„ბალნეოკურორტი-წყალტუბო“

ტურისტული კომპანია

«CTC – CAUCASUS TRAVEL CENTRE»

ფასდაკლების ბარათი

20%

წარადგინეთ ეს ბარათი სს „ბალნეოსერვისის“ „ბალნეოკურორტ-წყალტუბოს“ #1 და #6 სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრების სალაროში და მიიღეთ 20%-იანი ფასდაკლება ყველა სამკურნალო პროცედურაზე / პროგრამაზე.

ბარათი სალაროსთვის

სს „ბალნეოსერვისი“

„ბალნეოკურორტი-წყალტუბო“

ტურისტული კომპანია

«CTC – CAUCASUS TRAVEL CENTRE»

ფასდაკლების ბარათი

20%

წარადგინეთ ეს ბარათი სს „ბალნეოსერვისის“ „ბალნეოკურორტ-წყალტუბოს“ #1 და #6 სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრების სალაროში და მიიღეთ 20%-იანი ფასდაკლება ყველა სამკურნალო პროცედურაზე / პროგრამაზე.

ბარათი ექიმისთვის

სს „ბალნეოსერვისი“

„ბალნეოკურორტი-წყალტუბო“

ტურისტული კომპანია

«CTC – CAUCASUS TRAVEL CENTRE»

ფასდაკლების ბარათი

20%

წარადგინეთ ეს ბარათი სს „ბალნეოსერვისის“ „ბალნეოკურორტ-წყალტუბოს“ #1 და #6 სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრების სალაროში და მიიღეთ 20%-იანი ფასდაკლება ყველა სამკურნალო პროცედურაზე / პროგრამაზე.

ბარათი კლიენტისთვის