განაცხადი ფასდაკლებები
+995 599 94 49 62
+995 555 63 29 29

ფასდაკლებები

ფასდაკლების ბარათები

სს „ბალნეოსერვისის“ „ბალნეოკურორტ-წყალტუბოს“ №1 და №6 სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრებში სამკურნალო პროცედურებზე და პროგრამებზე

                                                                   

ყურადღება! დაბეჯითებით გთხოვთ, გულდასმით გაეცნოთ ფასდაკლების პირობებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, პრეტენზიები არ მიიღება.

*5%-იანი ფასდაკლების ბარათით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ჩამოდის წყალტუბოში სამკურნალოდ ან რელაქსაციის მიზნით - თუნდაც 1 (ერთი) საათით.
*10%-იანი ფასდაკლების ბარათით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც მხოლოდდამხოლოდ ჩვენი კომპანიის მეშვეობით დაჯავშნიან სასტუმროს/ბინას (სასტუმროების/ბინის ფასებით!) 4-დან 9 ღამემდე. ჩვენი კომპანიისგან სასტუმროს/ბინის არანაკლებ 4-დან 9 ღამემდე ჯავშნის არქონის შემთხვევაში - 10%-იანი ფასდაკლების ბარათი ბათილია! მანამ, სანამ ჩვენი მხრიდან არ მიიღებთ დადასტურებას თქვენს მიერ არჩეული სასტუმროს დაჯავშნის შესახებ, 10%-იანი ფასდაკლების ბარათი არ შეავსოთ და არ ჩამოტვირთოთ გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფასდაკლების ბარათი ბათილია!
*15%-იანი ფასდაკლების ბარათით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც მხოლოდდამხოლოდ ჩვენი კომპანიის მეშვეობით დაჯავშნიან სასტუმროს/ბინას (სასტუმროების/ბინის ფასებით!) არანაკლებ 10 (ათი) ღამით. ჩვენი კომპანიისგან სასტუმროს/ბინის არანაკლებ 10 (ათი) ღამით ჯავშნის არქონის შემთხვევაში - 15%-იანი ფასდაკლების ბარათი ბათილია! მანამ, სანამ ჩვენი მხრიდან არ მიიღებთ დადასტურებას თქვენს მიერ არჩეული სასტუმროს დაჯავშნის შესახებ, 15%-იანი ფასდაკლების ბარათი არ შეავსოთ და არ ჩამოტვირთოთ გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფასდაკლების ბარათი ბათილია!
*14 წლამდე ასაკის ბავშვები, ავტომატურად სარგებლობენ 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა სამკურნალო პროცედურაზე და პროგრამაზე (გარდა სასტუმრო მომსახურებისა). შესაბამისად, ისინი დამატებით ვეღარ ისაგებლებენ ჩვენს მიერ დაწესებული ფასდაკლებებით.
*დააწკაპუნეთ შესაბამისი ფერის სურათზე (წრეზე), გვერდის გახსნის შემდეგ შეავსეთ ბარათის ცარიელი ველები, ჩამოტვირთეთ და დაბეჭდეთ. აუცილებელია ყველა ველის შევსება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბარათი არ ჩამოიტვირთება.
*წარადგინეთ ეს ბარათები სს „ბალნეოსერვისის“ „ბალნეოკურორტ-წყალტუბოს“ №1 და №6 სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრების სალაროებში და მიიღეთ 5%-იანი, 10%-იანი ან 15%-იანი ფასდაკლება ყველა სამკურნალო პროცედურაზე / პროგრამაზე.
*ეს ფასდაკლება, არ ვრცელდება სასტუმრო მომსახურებაზე და სასტუმროების კუთვნილ სამკურნალო პაკეტებზე/პროგრამებზე.