განაცხადი ფასდაკლებები
+995 599 94 49 62
+995 555 63 29 29

უკუჩვენებები ყველა კურორტისთვის

უკუჩვენებები, რომელთა დროსაც აკრძალულია ნებისმიერ კურორტზე მკურნალობა 

1. ყველა დაავადება მწვავე სტადიაში, ქრონიკული დაავადებები გამწვავების სტადიაში და გართულებული მწვავე ჩირქოვანი პროცესებით. 

2. მწვავე ინფექციური დაავადებები იზოლაციის ვადის დასრულებამდე.
3. ყველა ვენერიული დაავადება მწვავე და გადამდები ფორმით.
4. ფსიქიკური დაავადებები. ნარკომანიის ყველა ფორმა, ქრონიკული ალკოჰოლიზმი. ეპილეპსია.
5. სისხლის ყველა დაავადება მწვავე სტადიაში და გართულების სტადიაში.
6. ნებისმიერი წარმოშობის კახექსია.
7. ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნები.
8. ხშირადგანმეორებადი დ აუხვი სისხლდენა.
9. ყველა ვადის ორსულობა – ბალნეოლოგიურ და ტალახის კურორტებზე, ხოლო კლიმატურ კურორტებზე, 26-ეკვირიდან დაწყებული.
გარდა ამისა, ორსულობის ყველა ვადაში არ შეიძლება ორსულთა გაგზავნა კურორტებსა და სანატორიუმებში:

ა) ბალნეო-ტალახითმკურნალობისათვის - გინეკოლოგიური დაავადებებისას;

ბ) რადონული აბაზანებით მკურნალობისათვის - ექსტრაგენიტალური დაავადებებისას;

გ) ვაკე ადგილების მცხოვრებთა ზღვის დონდან 1000 მ-ზე მაღალ სიმაღლეზე განლაგებულ მთიან კურორტებზე.

10. ტუბერკულოზის ყველა ფორმა აქტიურ სტადიაში – არატუბერკულოზური პროფილის ნებისმიერი კურორტებისა და სანატორიუმებისათვის.