სამკურნალო პროცედურები და ფასები

სამკურნალო პროცედურების ჩამონათვალი და ფასები

სამკურნალო პროცედურები

ერთი პროცედურის ფასი დამსვენებელთათვის,

მკურნალობის მიზნით

ერთი პროცედურის ფასი ერთჯერადად ვიზიტორებისთვის, რელაქსაციის მიზნით

1

ექიმის კონსულტაცა

20-00

30-00

2

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

12-00

25-00

3

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

25-00

50-00

4

ხერხემლის კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

30-00

60-00

5

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

15-00

30-00

6

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

13-00

25-00

7

სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში - ინდივიდუალური

15-00

30-00

8

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით:

 

 

ა)

4 პირობითი ერთეული

30-00

50-00

ბ)

3 პირობითი ერთეული

20-00

40-00

გ)

2 პირობითი ერთეული

15-00

30-00

დ)

1,5 პირობითი ერთეული

10-00

25-00

ე)

1 პირობითი ერთეული  

8-00

15-00

9

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

16-00

30-00

10

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

10-00

20-00

11

ცირკულარული შხაპი

8-00

15-00

12

აღმავალი შხაპი

8-00

15-00

13

შხაპი ”შარკო”

10-00

20-00

14

ელექტროთერაპიული პროცედურები (ფიზიოთერაპია)

10-00

25-00

15

პრესოთერაპია

30-00

50-00

16

ინჰალაცია

8-00

15-00

17

მიკროოყნა (სწორინაწლავის გამორეცხვა)

10-00

25-00

18

ჰიდროკოლონოთერაპია (ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა)

75-00

80-00

19

უროლოგია:

 

 

ა)

წინამდებარე ჯირკვლის სტიმულაცია

15-00

30-00

ბ)

რექტალური ტამპონადა

10-00

25-00

გ)

წინამდებარე ჯირკვლის სტიმულაცია+რექტალური ტამპონადა

20-00

40-00

20

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია):

 

 

ა)

საერთო

20-00

30-00

ბ)

მთლიანი შარვალი

15-00

30-00

გ)

კისერი, ზურგი, წელი

15-00

30-00

დ)

”ტრუსი”

10-00

20-00

ე)

”შორტი” - წელი მუხლებამდე

12-00

25-00

ვ)

კისერი, ზედა კიდურები

12-00

25-00

ზ)

ზედა კიდურები

10-00

20-00

თ)

ქვედა კიდურები

10-00

20-00

ი)

”ხელთათმანები”

8-00

15-00

კ)

”წინდები”

8-00

15-00

ლ)

”საყელო”

8-00

15-00

მ)

”ხელთათმანები” და ”წინდები”

10-00

20-00