სამკურნალო პროცედურები და ფასები

ცხრილში მითითებულია, სამკურნალო პროცედურის ერთი ერთეულის ღირებულება.

სამკურნალო პროცედურები                              

ერთი პროცედურის ფასი

 1

ექიმის კონსულტაცია

20-00

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

12-00

მინერალური წყლის აბაზანა საერთო აუზში (წყარო ნომერი #1)

6-00

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

25-00

5

ლუქსი (წყარო #6)

200 ლარი ერთიი დღე

6

კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

30-00

7

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

15-00

8

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

13-00

9

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ინდივიდუალური

15-00

10

სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში - ჯგუფური

5-00

11 

სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში - ინდივიდუალური

10-00

12 

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით:

 

ა)

4 პირობითი ერთეული

30-00

ბ)

3 პირობითი ერთეული

20-00

გ)

2 პირობითი ერთეული

15-00

დ)

1,5 პირობითი ერთეული

10-00

ე)

1 პირობითი ერთეული  

8-00

 13

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

14-00

14

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

10-00

15

ცირკულარული შხაპი

8-00

16

აღმავალი შხაპი

8-00

17 

შხაპი ”შარკო”

10-00

18 

ფიზიოთერაპიული პროცედურები

10-00

19

ფიზიოთერაპიული პროცედურები კომბინირებული

15-00

20

პრესოთერაპია

30-00

21

ინჰალაცია

8-00

22

მექანოთერაპია მინერალურ წყალში - ჯგუფური

13-00

23

მექანოთერაპია მინერალურ წყალში - ინდივიდუალური

15-00

24

მიკროოყნა (სწორინაწლავის გამორეცხვა)

10-00

25

ჰიდროკოლონოთერაპია (კუჭნაწლავის ღრმა გამორეცხვა)

60-00

26

უროლოგია:

 

ა)

პროსტატის ჯირკვლის სტიმულაცია

15-00

ბ)

რექტალური ტამპონადა

10-00

გ)

პროსტატის ჯირკვლის სტიმულაცია+რექტალური ტამპონადა

20-00

27

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია):

 

ა)

მთლიანი

20-00

ბ)

მთლიანი შარვალი

15-00

გ)

კისერი, ზურგი, წელი

15-00

დ)

”ტრუსები”

10-00

ე)

”შორტი” - წელი მუხლებამდე

12-00

ვ)

კისერი, ზედა კიდურები

12-00

ზ)

ზედა კიდურები

10-00

თ)

ქვედა კიდურები

10-00

ი)

”ხელთათმანები”

8-00

კ)

”წინდები”

8-00

ლ)

”საყელო”

8-00

მ)

”ხელთათმანები” და ”წინდები”

10-00