განაცხადი
დარეკეთ 10:00 - 17:00
+995 599 94 49 62
დარეკეთ 10:00 - 17:00
+995 555 63 29 29

სამკურნალო პროცედურები ფასები

ცალკეული სამკურნალო პროცედურების ჩამონათვალი და ფასები №1 და №6 წყაროებში - სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრებში 

კომპლექსური სამკურნალო პროგრამის ერთი დღის ღირებულება, საშუალოდ შეადგენს 70 ლარს, ხოლო თუ წყალში ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვაცაა საჭირო - მაშინ დღეში საშუალოდ 85-90 ლარს. 17 სახის სამკურნალო პროცედურიდან, მკურნალი ექიმის მიერ, პაციენტს დღეში ენიშნება, 3-5 სხვადასხვა სახის სამკურნალო პროცედურა. სამკურნალო პროცედურების რაოდენობასა და სახეობებს, განსაზღვრავს მკურნალი ექიმი ადგილზე, პაციენტის ასაკის, ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობისა და ძირითადი და თანამდევი დაავადების/დაავადებების სიმძიმის მიხედვით.

№6 წყაროს - სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრის ცალკეული სამკურნალო პროცედურების ფასები

 

 

 

 

 

 

სამკურნალო პროცედურების ფასები

 

ერთი პროცედურის ფასი

დამსვენებლებისთვის, 

მკურნალობის მიზნით,

ორი დღით და მეტით

 

ერთი პროცედურის ფასი

ერთჯერადად

ვიზიტორებისთვის,

რელაქსაციის მიზნით,

ორ დღეზე ნაკლები

1

ექიმის კონსულტაცია

30-00

30-00

2

მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ კაბინაში

12-00

25-00

3

მინერალური წყლის აბაზანა ზედა კიდურების

10-00

15-00

4

ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

30-00

50-00

5

ხერხემლის კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში

37-00

60-00

6

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

20-00

30-00

7

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ჯგუფური

15-00

30-00

8

სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში - ინდივიდუალური

25-00

40-00

9

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით:

 

 

ა)

4 პირობითი ერთეული

35-00

60-00

ბ)

3 პირობითი ერთეული

25-00

50-00

გ)

2 პირობითი ერთეული

20-00

40-00

დ)

1,5 პირობითი ერთეული

15-00

35-00

ე)

1 პირობითი ერთეული  

10-00

25-00

10

მინერალური წყლის აბაზანები გინეკოლოგიური ირიგაციით

20-00

30-00

11

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

12-00

30-00

12

ცირკულარული შხაპი

12-00

20-00

13

აღმავალი შხაპი

12-00

20-00

14

შხაპი ”შარკო”

20-00

30-00

15

ელექტროთერაპიული პროცედურები (ფიზიოთერაპია)

12-00

25-00

16

პრესოთერაპია

40-00

50-00

17

ინჰალაცია

12-00

20-00

18

მიკროოყნა (სწორინაწლავის გამორეცხვა)

20-00

30-00

19

ჰიდროკოლონოთერაპია (ნაწლავის ღრმა გამორეცხვა)

90-00

95-00

20

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია):

 

 

ა)

საერთო

25-00

45-00

ბ)

მთლიანი შარვალი

20-00

35-00

გ)

კისერი, ზურგი, წელი

20-00

35-00

დ)

”ტრუსი”

13-00

25-00

ე)

”შორტი” - წელი მუხლებამდე

16-00

30-00

ვ)

კისერი, ზედა კიდურები

16-00

30-00

ზ)

ზედა კიდურები

13-00

25-00

თ)

ქვედა კიდურები

13-00

25-00

ი)

”ხელთათმანები”

10-00

20-00

კ)

”წინდები”

10-00

20-00

ლ)

”საყელო”

10-00

20-00

მ)

”ხელთათმანები” და ”წინდები”

13-00

25-00

21

სპელეოთერაპია ("თეთრა მღვიმე"-ში) ერთი სეანსის ხანგრძლივობაა 2 საათი

20-00

-----

*14 წლამდე ასაკის ბავშვები, სარგებლობენ 20%-იანი ფასდაკლებით სამკურნალო პროცედურებზე და პროგრამებზე. აღნიშნული ფასდაკლება არ ვრცელდება სპელეოთერაპიულ პროცედურაზე მღვიმეში.

სარელაქსაციო პროცედურების პაკეტი, ერთჯერადად ვიზიტორებისთვის №6 წყაროში, ერთ პერსონაზე:
1. სამკურნალო კლასიკური მასაჟი (ხელით) 4 პირობითი ერთეული (სრული მასაჟი) - 40 წთ.;
2. ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში - 30 წთ;
3. სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (მთელ სხეულზე) - 20 წთ;
4. ხალათი, პირსახოცი, ფლოსტები, ერთჯერადი ტრუსი.
პაკეტის ღირებულებაა - 140 ლარი.

ფასები №6 წყაროს VIP ბლოკში (ე.წ."ბერიას ლუქსში") მხოლოდ აუზით სარგებლობისთვის - ვიზიტორთა რაოდენობის მიხედვით:
ა) 1-2 პერსონა - 150 ლარი;
ბ) 3-4 პერსონა - 250 ლარი;
გ) 5-6 პერსონა - 350 ლარი.
ფასში ასევე შედის: ხალათი, პირსახოცი, ფლოსტები, ერთჯერადი ტრუსი.
ყურადღება! აუზით სარგებლობის ხანგრძლივობაა - 30 წთ.

 №1 წყაროს - სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ცენტრის ცალკეული სამკურნალო პროცედურების ფასები

 

 

სამკურნალო პროცედურა

ერთი პროცედურის ფასი

დამსვენებლებისთვის, 

მკურნალობის მიზნით,

ორი დღით და მეტით

ერთი პროცედურის ფასი

ერთჯერადად

ვიზიტორებისთვის,

რელაქსაციის მიზნით,

ორ დღეზე ნაკლები

1

ექიმის კონსულტაცია

30-00

30-00

2

მინერალური წყლის აბაზანა საერთო აუზში

8-00

15-00

3

ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში

15-00

30-00

4

სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით:

 

 

ა)

4 პირობითი ერთეული

35-00

60-00

ბ)

3 პირობითი ერთეული

25-00

50-00

გ)

2 პირობითი ერთეული

20-00

40-00

დ)

1,5 პირობითი ერთეული

15-00

55-00

ე)

1 პირობითი ერთეული  

10-00

25-00

5

ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი

12-00

25-00

6

ცირკულარული შხაპი

12-00

20-00

7

აღმავალი შხაპი

12-00

20-00

8

ელექტროთერაპიული პროცედურები (ფიზიოთერაპია)

12-00

25-00

9

ინჰალაცია

12-00

15-00

10

სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია):

 

 

ა)

საერთო

25-00

45-00

ბ)

მთლიანი შარვალი

20-00

35-00

გ)

კისერი, ზურგი, წელი

20-00

35-00

დ)

”ტრუსი”

13-00

25-00

ე)

”შორტი” - წელი მუხლებამდე

16-00

30-00

ვ)

კისერი, ზედა კიდურები

16-00

30-00

ზ)

ზედა კიდურები

13-00

25-00

თ)

ქვედა კიდურები

13-00

25-00

ი)

”ხელთათმანები”

10-00

20-00

კ)

”წინდები”

10-00

20-00

ლ)

”საყელო”

10-00

20-00

მ)

”ხელთათმანები” და ”წინდები”

13-00

25-00

*14 წლამდე ასაკის ბავშვები, სარგებლობენ 20%-იანი ფასდაკლებით სამკურნალო პროცედურებზე და პროგრამებზე. აღნიშნული ფასდაკლება არ ვრცელდება სპელეოთერაპიულ პროცედურაზე მღვიმეში.