განაცხადი ფასდაკლებები
+995 599 94 49 62
+995 555 63 29 29

წყალტუბო სპა რესორტი 3*+

სასტუმრო "წყალტუბო სპა რესორტი" 3*+

ყოფილი საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტროს სანატორიუმი „წყალტუბო“ - დღევანდელი სასტუმრო „წყალტუბო სპა რესორტი“ 3*+ თავისი ისტორიული შენობებით, მდებარეობს 16 ჰექტარზე გაშლილ, ულამაზესი ტყე-პარკის ტერიტორიაზე. 2011 წლის ივლისში, ამ ტერიტორიაზე გაიხსნა სასტუმრო კომპლექსი „წყალტუბო სპა რესორტი“ - გათვლილი 137 ნომერზე.

სასტუმროდან, სამკურნალო-სარეაბილიტაციო სპა-ცენტრ „ბალნეოკურორტი წყალტუბო“-მდე (№6 წყარო - „სტალინის აბაზანა“), ფეხით 5-6 წუთამდე სავლელია ულამაზესი პარკის გავლით, ხოლო ტრანსპორტით - 3 წუთი.

 

აქ მითითებულია სასტუმროს ოფიციალური, მოქმედი ფასები, ანუ ჩვენი მხრიდან ყოველგვარი ფასნამატებისა და პროცენტული დანამატების გარეშე

 სასტუმრო „წყალტუბო სპა რეზორტი“ 3*+

     ოთახის / ნომრის ღირებულება დღეში, სამჯერადი კვებითა და სამკურნალო პაკეტით

ოთახის / ნომრის კატეგორია

05.01.-30.04.

01.05.-31.05.

01.06.-30.06.

01.07.-31.08.

01.09.-30.09.

01.10.-31.10.

01.11.-25.12.

25.12.-04.01.

ერთაგილიანი სტანდარტული ოთახი

        51$

       66$

       74$

       78$

       74$

       66$

       51$

       78$

ორადგილიანი სტანდარტული ოთახი

        72$

       94$

      105$

      111$

      105$

       94$

       72$

      111$

სამადგილიანი ოთახი

       100$

      131$

      146$

      154$

      146$

      131$

      100$

      154$

თხადგილიანი ოთახი (ოროთახიანი)

       128$

      167$

      187$

      197$

      187$

      167$

      128$

      197$

ორადგილიანი ოთახი აივნით

        79$

      103$

      115$

      121$

      115$

      103$

       79$

      121$

ორადგილიანი დელუქს ოთახი

        88$

      116$

      129$

       136$

      129$

      116$

       88$

      136$

ორადგილიანი დელუქს ოთახი აივნით

        93$

      122$

      136$

      143$

      136$

      122$

       93$

      143$

ორადგილიანი ოროთახიანი ლუქსი აივნით

       104$

      136$

      152$

      160$

      152$

      136$

      104$

      160$

ორადგილიანი საპრეზიდენტო ლუქსი

        n/a

      208$

      233$

      245$

      233$

      208$

      159$

      245$

ოთხადგილიანი (ოროთახიანი) 2 დიდი + 2 ბავშვი (16 წლამდე მკურნალობის გარეშე)

        98$

      128$

      143$

      151$

      143$

      128$

       98$

      151$

დამატებითი საწოლი დიდებზე

        50%

       50%

       50%

       50%

       50%

       50%

       50%

       50%

ყურადღება! სასტუმროს ნომრის ღირებულებაში სამკურნალო პაკეტით, თოთოეულ ადამიანზე ყოველდღიურად შედის: სამჯერადი კვება - „შევედური მაგიდა“, სამკურნალო პაკეტი: ერთი კლასიკური სამკურნალო მასაჟი და ერთი ელექტროთერაპიული (ფიზიოთერაპიული) პროცედურა სასტუმროში და ერთი მინერალური-რადონული წყლის აბაზანა №6 წყაროში. სასტუმროს ღირებულებაში ასევე შედის სატრანსპორტო მომსახურება: სასტუმრო - სამკურნალო-გამაჯანსაღებელი ცენტრი (წყარო №6) - სასტუმრო. ექიმის მიერ დანიშნული სხვა სამკურნალო პროცედურების ღირებულებას, გადაიხდით დამატებით.

ღამისთევა და საუზმე

          ოთახის / ნომრის კატეგორია

5.01.-30.04. 01.05.-31.05. 01.06.-30.06. 01.07.-31.08. 01.09.-30.09. 01.10.-31.10. 01.11.-25.12. 25.12.-04.01.

ერთადგილიანი სტანდარტული

$ 48

 $ 63

 $ 70

 $ 74

 $ 70

 $ 63

 $ 48

 $ 74

ორადგილიანი სტანდარტული

$ 56

 $ 73

 $ 82

 $ 86

 $ 82

 $ 73

 $ 56

 $ 86

სამადგილიანი

$ 80

 $ 105

 $ 117

 $ 123

 $ 117

 $ 105

 $ 80

 $ 123

ოთხადგილიანი (ოროთახიანი)

$ 109

 $ 142

 $ 159

 $ 167

 $ 159

 $ 142

 $109

 $ 167

ორადგილიანი აივნით

$ 61

 $ 80

 $ 89

 $ 94

 $ 89

 $ 80

 $ 61

 $ 94

დელუქსი ორადგილიანი

$ 72

 $ 94

 $ 105

 $ 110

 $ 105

 $ 94

 $ 72

 $ 110

დელუქსი ორადგილიანი აივნით

$  81

 $106

 $ 119

 $ 125

 $ 119

 $ 106

 $ 81

 $ 125

ლუქსი ორადგილიანი, ოროთახიანი, აივნით

$  93

 $ 122

 $ 136

 $ 143

 $ 136

 $ 122

 $ 93

 $ 143

საპრეზიდენტო ლუქსი ორადგილიანი

$ 129

 $ 168

 $ 188

 $ 198

 $ 188

 $ 168

 $ 129

 $ 198

ოთხადგილიანი, ოროთახიანი, 2 დიდი+2 ბავშვი16 წლამდე

$ 100

 $ 131

 $ 146

 $  154

 $ 146

 $ 131

 $ 100

 $ 154

                                                                        სადილისა და ვახშმის ღირებულება დიდებისთვის

სადილი „შვედური მაგიდა“

$ 7

 $ 9

 $ 10

 $ 10

 $ 10

 $ 9

 $ 7

 $ 10

ვახშამი „შვედური მაგიდა“

$ 8

 $ 10

 $ 11

 $ 12

 $ 11

 $ 10

 $ 8

 $ 12

                                                                                  დამატებითი საწოლის ღირებულება

ბავშვები 2.99-დან 5.99 წლამდე დამატებითი საწოლის გარეშე

უფასოდ

უფასოდ

უფასოდ

უფასოდ

უფასოდ

უფასოდ

უფასოდ

უფასოდ

ბავშვები 5.99-დან 11.99 წლამდე დამატებითი საწოლით

$ 7

 $ 9

 $ 10

 $ 10

 $ 10

 $ 9

 $ 7

 $ 10

ბავშვები 12-დან 15.99 წლამდე დამატებითი საწოლით

$ 10

 $ 13

 $ 14

 $ 15

 $ 14

 $ 13

 $ 10

 $ 15

დამატებითი საწოლი დიდებზე

$ 20

 $ 26

 $ 29

 $ 30

 $ 29

 $  26

 $ 20

 $ 30

 

               სადილისა და ვახშმის ღირებულება ბავშვებისთვის

სადილი „შვედური მაგიდა“ - ბავშვები 2.99-დან 5.99 წლამდე

უფასოდ

ვახშამი „შვედური მაგიდა“ - ბავშვები 2.99-დან 5.99 წლამდე

უფასოდ

სადილი „შვედური მაგიდა“ - ბავშვები 5.99-დან 15.99 წლამდე

 $5,00

ვახშამი „შვედური მაგიდა“ - ბავშვები 5.99-დან 15.99 წლამდე

 $6,00

მოგვმართეთ და ჩვენ დაგიჯავშნით ოთახს სასტუმრო "წყალტუბო სპა რესორტში" 

სასტუმროს ჩვენი მეშვეობით დაჯავშნის შემთხვევაში, თქვენ არ გადაიხდით ზედმეტს არცერთ თეთრს, არამედ გადაიხდით ზუსტად იმდენს, რამდენიც ღირს მომსახურება ამ სასტუმროში.